A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kozłowo

Kozłowo
brak 0.87% 1.47% 2.06% 2.66% 3.26% 3.86% 4.45% 5.05% 5.65% 6.24%
danych 1.46% 2.05% 2.65% 3.25% 3.85% 4.44% 5.04% 5.64% 6.23% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 794
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:408
Liczba ważnych kart:408
Frekwencja wyborcza:8.51%
Liczba głosów ważnych:380
% głosów ważnych:93.14%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 6.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 2 7.69 0.53
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 4 15.38 1.05
LESZCZYŃSKI Robert 3 11.54 0.79
KWAŚNIEWSKA Jolanta 12 46.15 3.16
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 3.85 0.26
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 4 15.38 1.05
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00