A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat giżycki 

giżycki
brak 3.61% 3.85% 4.09% 4.32% 4.56% 4.80% 5.04% 5.28% 5.51% 5.75%
danych 3.84% 4.08% 4.31% 4.55% 4.79% 5.03% 5.27% 5.50% 5.74% 5.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 687
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 878
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:7 589
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:378
% 4.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Giżycko 24 298  5 057  5 055  4 914  252  5.13
Giżycko 6 596  908  908  872  48  5.50
Kruklanki 2 524  275  275  267  16  5.99
Miłki 3 108  308  308  292  16  5.48
Ryn 4 861  569  569  527  19  3.61
Wydminy 5 300  764  763  717  27  3.77
Ogółem 46 687  7 881  7 878  7 589  378  4.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 104 27.51 1.37
WORONIECKI Mirosław 9 2.38 0.12
ANTOSIK Maja Edyta 28 7.41 0.37
LESZCZYŃSKI Robert 39 10.32 0.51
KWAŚNIEWSKA Jolanta 138 36.51 1.82
GROMADZKI Sławomir 3 0.79 0.04
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 6 1.59 0.08
ŻEBROWSKI Kamil 16 4.23 0.21
HOŁUSZKO Ewa Maria 8 2.12 0.11
PENKALSKI Wojciech Adam 27 7.14 0.36