A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Miłki

Miłki
brak 3.61% 3.85% 4.09% 4.32% 4.56% 4.80% 5.04% 5.28% 5.51% 5.75%
danych 3.84% 4.08% 4.31% 4.55% 4.79% 5.03% 5.27% 5.50% 5.74% 5.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 108
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:308
Liczba ważnych kart:308
Frekwencja wyborcza:9.91%
Liczba głosów ważnych:292
% głosów ważnych:94.81%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 5.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 7 43.75 2.40
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 1 6.25 0.34
KWAŚNIEWSKA Jolanta 8 50.00 2.74
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00