A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Wydminy

Wydminy
brak 3.61% 3.85% 4.09% 4.32% 4.56% 4.80% 5.04% 5.28% 5.51% 5.75%
danych 3.84% 4.08% 4.31% 4.55% 4.79% 5.03% 5.27% 5.50% 5.74% 5.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 300
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:764
Liczba ważnych kart:763
Frekwencja wyborcza:14.42%
Liczba głosów ważnych:717
% głosów ważnych:93.97%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 3.77%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 5 18.52 0.70
WORONIECKI Mirosław 1 3.70 0.14
ANTOSIK Maja Edyta 1 3.70 0.14
LESZCZYŃSKI Robert 2 7.41 0.28
KWAŚNIEWSKA Jolanta 15 55.56 2.09
GROMADZKI Sławomir 2 7.41 0.28
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 1 3.70 0.14
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00