A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Giżycko

Giżycko
brak 3.61% 3.85% 4.09% 4.32% 4.56% 4.80% 5.04% 5.28% 5.51% 5.75%
danych 3.84% 4.08% 4.31% 4.55% 4.79% 5.03% 5.27% 5.50% 5.74% 5.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:24 298
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 057
Liczba ważnych kart:5 055
Frekwencja wyborcza:20.81%
Liczba głosów ważnych:4 914
% głosów ważnych:97.21%
Liczba głosów na listy komitetu:252
% 5.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 55 21.83 1.12
WORONIECKI Mirosław 8 3.17 0.16
ANTOSIK Maja Edyta 21 8.33 0.43
LESZCZYŃSKI Robert 23 9.13 0.47
KWAŚNIEWSKA Jolanta 94 37.30 1.91
GROMADZKI Sławomir 1 0.40 0.02
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 5 1.98 0.10
ŻEBROWSKI Kamil 12 4.76 0.24
HOŁUSZKO Ewa Maria 7 2.78 0.14
PENKALSKI Wojciech Adam 26 10.32 0.53