A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Giżycko

Giżycko
brak 3.61% 3.85% 4.09% 4.32% 4.56% 4.80% 5.04% 5.28% 5.51% 5.75%
danych 3.84% 4.08% 4.31% 4.55% 4.79% 5.03% 5.27% 5.50% 5.74% 5.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 596
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:908
Liczba ważnych kart:908
Frekwencja wyborcza:13.77%
Liczba głosów ważnych:872
% głosów ważnych:96.04%
Liczba głosów na listy komitetu:48
% 5.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 25 52.08 2.87
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 2.08 0.11
LESZCZYŃSKI Robert 9 18.75 1.03
KWAŚNIEWSKA Jolanta 9 18.75 1.03
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 2.08 0.11
ŻEBROWSKI Kamil 2 4.17 0.23
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 2.08 0.11
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00