A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Ryn

Ryn
brak 3.61% 3.85% 4.09% 4.32% 4.56% 4.80% 5.04% 5.28% 5.51% 5.75%
danych 3.84% 4.08% 4.31% 4.55% 4.79% 5.03% 5.27% 5.50% 5.74% 5.99%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 861
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:569
Liczba ważnych kart:569
Frekwencja wyborcza:11.71%
Liczba głosów ważnych:527
% głosów ważnych:92.62%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 3.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 6 31.58 1.14
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 4 21.05 0.76
LESZCZYŃSKI Robert 1 5.26 0.19
KWAŚNIEWSKA Jolanta 7 36.84 1.33
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 1 5.26 0.19
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00