A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat braniewski 

braniewski
brak 3.05% 4.62% 6.20% 7.77% 9.35% 10.92% 12.49% 14.07% 15.64% 17.22%
danych 4.61% 6.19% 7.76% 9.34% 10.91% 12.48% 14.06% 15.63% 17.21% 18.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 821
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 617
Liczba ważnych kart:5 617
Frekwencja wyborcza:16.13%
Liczba głosów ważnych:5 358
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:630
% 11.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Braniewo 13 934  2 858  2 858  2 739  368  13.44
Braniewo 4 968  650  650  612  115  18.79
Frombork 3 269  568  568  535  44  8.22
Lelkowo 2 534  315  315  308  37  12.01
Pieniężno 5 575  696  696  656  20  3.05
Płoskinia 2 075  262  262  253  31  12.25
Wilczęta 2 466  268  268  255  15  5.88
Ogółem 34 821  5 617  5 617  5 358  630  11.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 19 3.02 0.35
WORONIECKI Mirosław 5 0.79 0.09
ANTOSIK Maja Edyta 7 1.11 0.13
LESZCZYŃSKI Robert 6 0.95 0.11
KWAŚNIEWSKA Jolanta 65 10.32 1.21
GROMADZKI Sławomir 2 0.32 0.04
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 6 0.95 0.11
ŻEBROWSKI Kamil 7 1.11 0.13
HOŁUSZKO Ewa Maria 8 1.27 0.15
PENKALSKI Wojciech Adam 505 80.16 9.43