A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Braniewo

Braniewo
brak 3.05% 4.62% 6.20% 7.77% 9.35% 10.92% 12.49% 14.07% 15.64% 17.22%
danych 4.61% 6.19% 7.76% 9.34% 10.91% 12.48% 14.06% 15.63% 17.21% 18.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 858
Liczba ważnych kart:2 858
Frekwencja wyborcza:20.51%
Liczba głosów ważnych:2 739
% głosów ważnych:95.84%
Liczba głosów na listy komitetu:368
% 13.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 9 2.45 0.33
WORONIECKI Mirosław 2 0.54 0.07
ANTOSIK Maja Edyta 2 0.54 0.07
LESZCZYŃSKI Robert 2 0.54 0.07
KWAŚNIEWSKA Jolanta 24 6.52 0.88
GROMADZKI Sławomir 1 0.27 0.04
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 0.54 0.07
ŻEBROWSKI Kamil 6 1.63 0.22
HOŁUSZKO Ewa Maria 3 0.82 0.11
PENKALSKI Wojciech Adam 317 86.14 11.57