A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Pieniężno

Pieniężno
brak 3.05% 4.62% 6.20% 7.77% 9.35% 10.92% 12.49% 14.07% 15.64% 17.22%
danych 4.61% 6.19% 7.76% 9.34% 10.91% 12.48% 14.06% 15.63% 17.21% 18.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 575
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:696
Liczba ważnych kart:696
Frekwencja wyborcza:12.48%
Liczba głosów ważnych:656
% głosów ważnych:94.25%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 3.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 2 10.00 0.30
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 4 20.00 0.61
LESZCZYŃSKI Robert 2 10.00 0.30
KWAŚNIEWSKA Jolanta 4 20.00 0.61
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 10.00 0.30
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 6 30.00 0.91