A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat olsztyński 

olsztyński
brak 3.23% 3.70% 4.16% 4.63% 5.10% 5.57% 6.03% 6.50% 6.97% 7.43%
danych 3.69% 4.15% 4.62% 5.09% 5.56% 6.02% 6.49% 6.96% 7.42% 7.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 843
Liczba ważnych kart:16 839
Frekwencja wyborcza:17.32%
Liczba głosów ważnych:16 186
% głosów ważnych:96.12%
Liczba głosów na listy komitetu:734
% 4.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barczewo 14 116  2 568  2 567  2 449  149  6.08
Biskupiec 15 441  2 455  2 455  2 350  76  3.23
Dobre Miasto 12 928  2 095  2 095  2 017  107  5.30
Dywity 8 476  1 995  1 995  1 940  75  3.87
Gietrzwałd 4 843  1 027  1 026  983  40  4.07
Jeziorany 6 523  812  812  772  61  7.90
Jonkowo 5 381  970  969  946  35  3.70
Kolno 2 765  294  294  272  14  5.15
Olsztynek 10 849  1 774  1 774  1 713  63  3.68
Purda 6 615  1 076  1 076  1 033  41  3.97
Stawiguda 5 982  1 440  1 439  1 395  51  3.66
Świątki 3 313  337  337  316  22  6.96
Ogółem 97 232  16 843  16 839  16 186  734  4.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 146 19.89 0.90
WORONIECKI Mirosław 19 2.59 0.12
ANTOSIK Maja Edyta 135 18.39 0.83
LESZCZYŃSKI Robert 42 5.72 0.26
KWAŚNIEWSKA Jolanta 248 33.79 1.53
GROMADZKI Sławomir 5 0.68 0.03
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 13 1.77 0.08
ŻEBROWSKI Kamil 11 1.50 0.07
HOŁUSZKO Ewa Maria 22 3.00 0.14
PENKALSKI Wojciech Adam 93 12.67 0.57