A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat piski 

piski
brak 2.00% 2.27% 2.54% 2.80% 3.07% 3.34% 3.61% 3.88% 4.14% 4.41%
danych 2.26% 2.53% 2.79% 3.06% 3.33% 3.60% 3.87% 4.13% 4.40% 4.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 146
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 804
Liczba ważnych kart:7 804
Frekwencja wyborcza:16.91%
Liczba głosów ważnych:7 513
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:249
% 3.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Biała Piska 9 517  1 263  1 263  1 201  42  3.50
Orzysz 7 552  1 278  1 278  1 219  57  4.68
Pisz 22 037  3 856  3 856  3 746  123  3.28
Ruciane-Nida 7 040  1 407  1 407  1 347  27  2.00
Ogółem 46 146  7 804  7 804  7 513  249  3.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 71 28.51 0.95
WORONIECKI Mirosław 7 2.81 0.09
ANTOSIK Maja Edyta 11 4.42 0.15
LESZCZYŃSKI Robert 27 10.84 0.36
KWAŚNIEWSKA Jolanta 91 36.55 1.21
GROMADZKI Sławomir 6 2.41 0.08
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 9 3.61 0.12
ŻEBROWSKI Kamil 10 4.02 0.13
HOŁUSZKO Ewa Maria 4 1.61 0.05
PENKALSKI Wojciech Adam 13 5.22 0.17