A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Pisz

Pisz
brak 2.00% 2.27% 2.54% 2.80% 3.07% 3.34% 3.61% 3.88% 4.14% 4.41%
danych 2.26% 2.53% 2.79% 3.06% 3.33% 3.60% 3.87% 4.13% 4.40% 4.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 037
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 856
Liczba ważnych kart:3 856
Frekwencja wyborcza:17.50%
Liczba głosów ważnych:3 746
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:123
% 3.28%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 37 30.08 0.99
WORONIECKI Mirosław 3 2.44 0.08
ANTOSIK Maja Edyta 6 4.88 0.16
LESZCZYŃSKI Robert 14 11.38 0.37
KWAŚNIEWSKA Jolanta 39 31.71 1.04
GROMADZKI Sławomir 4 3.25 0.11
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 5 4.07 0.13
ŻEBROWSKI Kamil 3 2.44 0.08
HOŁUSZKO Ewa Maria 3 2.44 0.08
PENKALSKI Wojciech Adam 9 7.32 0.24