A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Biała Piska

Biała Piska
brak 2.00% 2.27% 2.54% 2.80% 3.07% 3.34% 3.61% 3.88% 4.14% 4.41%
danych 2.26% 2.53% 2.79% 3.06% 3.33% 3.60% 3.87% 4.13% 4.40% 4.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 517
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 263
Liczba ważnych kart:1 263
Frekwencja wyborcza:13.27%
Liczba głosów ważnych:1 201
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 3.50%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 10 23.81 0.83
WORONIECKI Mirosław 1 2.38 0.08
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 6 14.29 0.50
KWAŚNIEWSKA Jolanta 19 45.24 1.58
GROMADZKI Sławomir 1 2.38 0.08
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 2.38 0.08
ŻEBROWSKI Kamil 4 9.52 0.33
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00