A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Orzysz

Orzysz
brak 2.00% 2.27% 2.54% 2.80% 3.07% 3.34% 3.61% 3.88% 4.14% 4.41%
danych 2.26% 2.53% 2.79% 3.06% 3.33% 3.60% 3.87% 4.13% 4.40% 4.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 552
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 278
Liczba ważnych kart:1 278
Frekwencja wyborcza:16.92%
Liczba głosów ważnych:1 219
% głosów ważnych:95.38%
Liczba głosów na listy komitetu:57
% 4.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 15 26.32 1.23
WORONIECKI Mirosław 2 3.51 0.16
ANTOSIK Maja Edyta 3 5.26 0.25
LESZCZYŃSKI Robert 7 12.28 0.57
KWAŚNIEWSKA Jolanta 24 42.11 1.97
GROMADZKI Sławomir 1 1.75 0.08
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 1.75 0.08
ŻEBROWSKI Kamil 1 1.75 0.08
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 3 5.26 0.25