A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Ruciane-Nida

Ruciane-Nida
brak 2.00% 2.27% 2.54% 2.80% 3.07% 3.34% 3.61% 3.88% 4.14% 4.41%
danych 2.26% 2.53% 2.79% 3.06% 3.33% 3.60% 3.87% 4.13% 4.40% 4.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 040
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 407
Liczba ważnych kart:1 407
Frekwencja wyborcza:19.99%
Liczba głosów ważnych:1 347
% głosów ważnych:95.74%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 2.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 9 33.33 0.67
WORONIECKI Mirosław 1 3.70 0.07
ANTOSIK Maja Edyta 2 7.41 0.15
LESZCZYŃSKI Robert 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKA Jolanta 9 33.33 0.67
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 7.41 0.15
ŻEBROWSKI Kamil 2 7.41 0.15
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 3.70 0.07
PENKALSKI Wojciech Adam 1 3.70 0.07