A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat szczycieński 

szczycieński
brak 1.95% 2.16% 2.38% 2.59% 2.80% 3.02% 3.23% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.15% 2.37% 2.58% 2.79% 3.01% 3.22% 3.43% 3.64% 3.86% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 791
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 447
Liczba ważnych kart:9 445
Frekwencja wyborcza:16.63%
Liczba głosów ważnych:9 004
% głosów ważnych:95.33%
Liczba głosów na listy komitetu:310
% 3.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczytno 20 058  4 038  4 036  3 901  159  4.08
Dźwierzuty 5 430  888  888  822  16  1.95
Jedwabno 2 989  444  444  418  10  2.39
Pasym 4 274  630  630  594  24  4.04
Rozogi 4 580  714  714  665  20  3.01
Szczytno 9 383  1 331  1 331  1 273  43  3.38
Świętajno 4 943  844  844  803  22  2.74
Wielbark 5 134  558  558  528  16  3.03
Ogółem 56 791  9 447  9 445  9 004  310  3.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 68 21.94 0.76
WORONIECKI Mirosław 10 3.23 0.11
ANTOSIK Maja Edyta 23 7.42 0.26
LESZCZYŃSKI Robert 40 12.90 0.44
KWAŚNIEWSKA Jolanta 93 30.00 1.03
GROMADZKI Sławomir 1 0.32 0.01
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 5 1.61 0.06
ŻEBROWSKI Kamil 16 5.16 0.18
HOŁUSZKO Ewa Maria 24 7.74 0.27
PENKALSKI Wojciech Adam 30 9.68 0.33