A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Jedwabno

Jedwabno
brak 1.95% 2.16% 2.38% 2.59% 2.80% 3.02% 3.23% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.15% 2.37% 2.58% 2.79% 3.01% 3.22% 3.43% 3.64% 3.86% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 989
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:444
Liczba ważnych kart:444
Frekwencja wyborcza:14.85%
Liczba głosów ważnych:418
% głosów ważnych:94.14%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 2.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 3 30.00 0.72
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 2 20.00 0.48
KWAŚNIEWSKA Jolanta 1 10.00 0.24
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 3 30.00 0.72
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 10.00 0.24
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00