A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Pasym

Pasym
brak 1.95% 2.16% 2.38% 2.59% 2.80% 3.02% 3.23% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.15% 2.37% 2.58% 2.79% 3.01% 3.22% 3.43% 3.64% 3.86% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 274
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:630
Liczba ważnych kart:630
Frekwencja wyborcza:14.74%
Liczba głosów ważnych:594
% głosów ważnych:94.29%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 4.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 4 16.67 0.67
WORONIECKI Mirosław 1 4.17 0.17
ANTOSIK Maja Edyta 1 4.17 0.17
LESZCZYŃSKI Robert 2 8.33 0.34
KWAŚNIEWSKA Jolanta 14 58.33 2.36
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 1 4.17 0.17
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 1 4.17 0.17