A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Wielbark

Wielbark
brak 1.95% 2.16% 2.38% 2.59% 2.80% 3.02% 3.23% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.15% 2.37% 2.58% 2.79% 3.01% 3.22% 3.43% 3.64% 3.86% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 134
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:558
Liczba ważnych kart:558
Frekwencja wyborcza:10.87%
Liczba głosów ważnych:528
% głosów ważnych:94.62%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 3.03%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 3 18.75 0.57
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 4 25.00 0.76
KWAŚNIEWSKA Jolanta 6 37.50 1.14
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 2 12.50 0.38
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 6.25 0.19
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00