A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Szczytno

Szczytno
brak 1.95% 2.16% 2.38% 2.59% 2.80% 3.02% 3.23% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.15% 2.37% 2.58% 2.79% 3.01% 3.22% 3.43% 3.64% 3.86% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 058
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 038
Liczba ważnych kart:4 036
Frekwencja wyborcza:20.13%
Liczba głosów ważnych:3 901
% głosów ważnych:96.66%
Liczba głosów na listy komitetu:159
% 4.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 36 22.64 0.92
WORONIECKI Mirosław 5 3.14 0.13
ANTOSIK Maja Edyta 15 9.43 0.38
LESZCZYŃSKI Robert 21 13.21 0.54
KWAŚNIEWSKA Jolanta 33 20.75 0.85
GROMADZKI Sławomir 1 0.63 0.03
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 1.26 0.05
ŻEBROWSKI Kamil 8 5.03 0.21
HOŁUSZKO Ewa Maria 13 8.18 0.33
PENKALSKI Wojciech Adam 25 15.72 0.64