A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Szczytno

Szczytno
brak 1.95% 2.16% 2.38% 2.59% 2.80% 3.02% 3.23% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.15% 2.37% 2.58% 2.79% 3.01% 3.22% 3.43% 3.64% 3.86% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 383
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 331
Liczba ważnych kart:1 331
Frekwencja wyborcza:14.19%
Liczba głosów ważnych:1 273
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:43
% 3.38%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 10 23.26 0.79
WORONIECKI Mirosław 2 4.65 0.16
ANTOSIK Maja Edyta 5 11.63 0.39
LESZCZYŃSKI Robert 6 13.95 0.47
KWAŚNIEWSKA Jolanta 12 27.91 0.94
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 2.33 0.08
ŻEBROWSKI Kamil 1 2.33 0.08
HOŁUSZKO Ewa Maria 2 4.65 0.16
PENKALSKI Wojciech Adam 4 9.30 0.31