A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Rozogi

Rozogi
brak 1.95% 2.16% 2.38% 2.59% 2.80% 3.02% 3.23% 3.44% 3.65% 3.87%
danych 2.15% 2.37% 2.58% 2.79% 3.01% 3.22% 3.43% 3.64% 3.86% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 580
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:714
Liczba ważnych kart:714
Frekwencja wyborcza:15.59%
Liczba głosów ważnych:665
% głosów ważnych:93.14%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 3.01%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 3 15.00 0.45
WORONIECKI Mirosław 1 5.00 0.15
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 1 5.00 0.15
KWAŚNIEWSKA Jolanta 8 40.00 1.20
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 10.00 0.30
ŻEBROWSKI Kamil 1 5.00 0.15
HOŁUSZKO Ewa Maria 4 20.00 0.60
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00