A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kętrzyński 

kętrzyński
brak 2.58% 3.15% 3.72% 4.30% 4.87% 5.44% 6.01% 6.58% 7.16% 7.73%
danych 3.14% 3.71% 4.29% 4.86% 5.43% 6.00% 6.57% 7.15% 7.72% 8.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 662
Liczba ważnych kart:7 660
Frekwencja wyborcza:14.25%
Liczba głosów ważnych:7 364
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:337
% 4.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kętrzyn 23 019  4 001  3 999  3 859  157  4.07
Barciany 5 361  463  463  440  17  3.86
Kętrzyn 6 631  751  751  721  34  4.72
Korsze 8 711  1 060  1 060  1 012  84  8.30
Reszel 6 697  943  943  906  34  3.75
Srokowo 3 339  444  444  426  11  2.58
Ogółem 53 758  7 662  7 660  7 364  337  4.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 79 23.44 1.07
WORONIECKI Mirosław 9 2.67 0.12
ANTOSIK Maja Edyta 33 9.79 0.45
LESZCZYŃSKI Robert 22 6.53 0.30
KWAŚNIEWSKA Jolanta 107 31.75 1.45
GROMADZKI Sławomir 7 2.08 0.10
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 5 1.48 0.07
ŻEBROWSKI Kamil 8 2.37 0.11
HOŁUSZKO Ewa Maria 17 5.04 0.23
PENKALSKI Wojciech Adam 50 14.84 0.68