A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Srokowo

Srokowo
brak 2.58% 3.15% 3.72% 4.30% 4.87% 5.44% 6.01% 6.58% 7.16% 7.73%
danych 3.14% 3.71% 4.29% 4.86% 5.43% 6.00% 6.57% 7.15% 7.72% 8.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 339
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:444
Liczba ważnych kart:444
Frekwencja wyborcza:13.30%
Liczba głosów ważnych:426
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 2.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 3 27.27 0.70
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 9.09 0.23
LESZCZYŃSKI Robert 2 18.18 0.47
KWAŚNIEWSKA Jolanta 3 27.27 0.70
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 2 18.18 0.47
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00