A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Reszel

Reszel
brak 2.58% 3.15% 3.72% 4.30% 4.87% 5.44% 6.01% 6.58% 7.16% 7.73%
danych 3.14% 3.71% 4.29% 4.86% 5.43% 6.00% 6.57% 7.15% 7.72% 8.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 697
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:943
Liczba ważnych kart:943
Frekwencja wyborcza:14.08%
Liczba głosów ważnych:906
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 3.75%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 4 11.76 0.44
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 11 32.35 1.21
LESZCZYŃSKI Robert 1 2.94 0.11
KWAŚNIEWSKA Jolanta 17 50.00 1.88
GROMADZKI Sławomir 1 2.94 0.11
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00