A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kętrzyn

Kętrzyn
brak 2.58% 3.15% 3.72% 4.30% 4.87% 5.44% 6.01% 6.58% 7.16% 7.73%
danych 3.14% 3.71% 4.29% 4.86% 5.43% 6.00% 6.57% 7.15% 7.72% 8.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 631
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:751
Liczba ważnych kart:751
Frekwencja wyborcza:11.33%
Liczba głosów ważnych:721
% głosów ważnych:96.01%
Liczba głosów na listy komitetu:34
% 4.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 13 38.24 1.80
WORONIECKI Mirosław 1 2.94 0.14
ANTOSIK Maja Edyta 1 2.94 0.14
LESZCZYŃSKI Robert 2 5.88 0.28
KWAŚNIEWSKA Jolanta 14 41.18 1.94
GROMADZKI Sławomir 1 2.94 0.14
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 2.94 0.14
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 2.94 0.14
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00