A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Kętrzyn

Kętrzyn
brak 2.58% 3.15% 3.72% 4.30% 4.87% 5.44% 6.01% 6.58% 7.16% 7.73%
danych 3.14% 3.71% 4.29% 4.86% 5.43% 6.00% 6.57% 7.15% 7.72% 8.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 019
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 001
Liczba ważnych kart:3 999
Frekwencja wyborcza:17.38%
Liczba głosów ważnych:3 859
% głosów ważnych:96.50%
Liczba głosów na listy komitetu:157
% 4.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 52 33.12 1.35
WORONIECKI Mirosław 8 5.10 0.21
ANTOSIK Maja Edyta 14 8.92 0.36
LESZCZYŃSKI Robert 9 5.73 0.23
KWAŚNIEWSKA Jolanta 47 29.94 1.22
GROMADZKI Sławomir 4 2.55 0.10
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 4 2.55 0.10
ŻEBROWSKI Kamil 3 1.91 0.08
HOŁUSZKO Ewa Maria 12 7.64 0.31
PENKALSKI Wojciech Adam 4 2.55 0.10