A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Korsze

Korsze
brak 2.58% 3.15% 3.72% 4.30% 4.87% 5.44% 6.01% 6.58% 7.16% 7.73%
danych 3.14% 3.71% 4.29% 4.86% 5.43% 6.00% 6.57% 7.15% 7.72% 8.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 711
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 060
Liczba ważnych kart:1 060
Frekwencja wyborcza:12.17%
Liczba głosów ważnych:1 012
% głosów ważnych:95.47%
Liczba głosów na listy komitetu:84
% 8.30%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 3 3.57 0.30
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 3 3.57 0.30
LESZCZYŃSKI Robert 7 8.33 0.69
KWAŚNIEWSKA Jolanta 21 25.00 2.08
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 2 2.38 0.20
HOŁUSZKO Ewa Maria 2 2.38 0.20
PENKALSKI Wojciech Adam 46 54.76 4.55