A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Barciany

Barciany
brak 2.58% 3.15% 3.72% 4.30% 4.87% 5.44% 6.01% 6.58% 7.16% 7.73%
danych 3.14% 3.71% 4.29% 4.86% 5.43% 6.00% 6.57% 7.15% 7.72% 8.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 361
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:463
Liczba ważnych kart:463
Frekwencja wyborcza:8.64%
Liczba głosów ważnych:440
% głosów ważnych:95.03%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 3.86%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 4 23.53 0.91
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 3 17.65 0.68
LESZCZYŃSKI Robert 1 5.88 0.23
KWAŚNIEWSKA Jolanta 5 29.41 1.14
GROMADZKI Sławomir 1 5.88 0.23
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 3 17.65 0.68
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00