A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat działdowski 

działdowski
brak 2.18% 2.36% 2.53% 2.71% 2.88% 3.06% 3.24% 3.41% 3.59% 3.76%
danych 2.35% 2.52% 2.70% 2.87% 3.05% 3.23% 3.40% 3.58% 3.75% 3.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 599
Liczba ważnych kart:7 599
Frekwencja wyborcza:14.40%
Liczba głosów ważnych:7 250
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:229
% 3.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Działdowo 17 514  3 118  3 118  3 001  103  3.43
Działdowo 7 493  795  795  761  25  3.29
Iłowo-Osada 5 686  704  704  643  14  2.18
Lidzbark 11 692  1 621  1 621  1 559  42  2.69
Płośnica 4 695  460  460  431  17  3.94
Rybno 5 678  901  901  855  28  3.27
Ogółem 52 758  7 599  7 599  7 250  229  3.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 54 23.58 0.74
WORONIECKI Mirosław 6 2.62 0.08
ANTOSIK Maja Edyta 16 6.99 0.22
LESZCZYŃSKI Robert 26 11.35 0.36
KWAŚNIEWSKA Jolanta 76 33.19 1.05
GROMADZKI Sławomir 3 1.31 0.04
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 0.87 0.03
ŻEBROWSKI Kamil 5 2.18 0.07
HOŁUSZKO Ewa Maria 8 3.49 0.11
PENKALSKI Wojciech Adam 33 14.41 0.46