A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Płośnica

Płośnica
brak 2.18% 2.36% 2.53% 2.71% 2.88% 3.06% 3.24% 3.41% 3.59% 3.76%
danych 2.35% 2.52% 2.70% 2.87% 3.05% 3.23% 3.40% 3.58% 3.75% 3.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 695
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:460
Liczba ważnych kart:460
Frekwencja wyborcza:9.80%
Liczba głosów ważnych:431
% głosów ważnych:93.70%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 3.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 1 5.88 0.23
WORONIECKI Mirosław 2 11.76 0.46
ANTOSIK Maja Edyta 3 17.65 0.70
LESZCZYŃSKI Robert 6 35.29 1.39
KWAŚNIEWSKA Jolanta 4 23.53 0.93
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 5.88 0.23
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00