A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Działdowo

Działdowo
brak 2.18% 2.36% 2.53% 2.71% 2.88% 3.06% 3.24% 3.41% 3.59% 3.76%
danych 2.35% 2.52% 2.70% 2.87% 3.05% 3.23% 3.40% 3.58% 3.75% 3.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 493
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:795
Liczba ważnych kart:795
Frekwencja wyborcza:10.61%
Liczba głosów ważnych:761
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 3.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 4 16.00 0.53
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 4.00 0.13
LESZCZYŃSKI Robert 3 12.00 0.39
KWAŚNIEWSKA Jolanta 13 52.00 1.71
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 2 8.00 0.26
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 2 8.00 0.26