A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Lidzbark

Lidzbark
brak 2.18% 2.36% 2.53% 2.71% 2.88% 3.06% 3.24% 3.41% 3.59% 3.76%
danych 2.35% 2.52% 2.70% 2.87% 3.05% 3.23% 3.40% 3.58% 3.75% 3.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 692
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 621
Liczba ważnych kart:1 621
Frekwencja wyborcza:13.86%
Liczba głosów ważnych:1 559
% głosów ważnych:96.18%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 2.69%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 17 40.48 1.09
WORONIECKI Mirosław 1 2.38 0.06
ANTOSIK Maja Edyta 2 4.76 0.13
LESZCZYŃSKI Robert 4 9.52 0.26
KWAŚNIEWSKA Jolanta 12 28.57 0.77
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 5 11.90 0.32
PENKALSKI Wojciech Adam 1 2.38 0.06