A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Rybno

Rybno
brak 2.18% 2.36% 2.53% 2.71% 2.88% 3.06% 3.24% 3.41% 3.59% 3.76%
danych 2.35% 2.52% 2.70% 2.87% 3.05% 3.23% 3.40% 3.58% 3.75% 3.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 678
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:901
Liczba ważnych kart:901
Frekwencja wyborcza:15.87%
Liczba głosów ważnych:855
% głosów ważnych:94.89%
Liczba głosów na listy komitetu:28
% 3.27%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 12 42.86 1.40
WORONIECKI Mirosław 1 3.57 0.12
ANTOSIK Maja Edyta 2 7.14 0.23
LESZCZYŃSKI Robert 1 3.57 0.12
KWAŚNIEWSKA Jolanta 8 28.57 0.94
GROMADZKI Sławomir 1 3.57 0.12
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 1 3.57 0.12
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 2 7.14 0.23