A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Działdowo

Działdowo
brak 2.18% 2.36% 2.53% 2.71% 2.88% 3.06% 3.24% 3.41% 3.59% 3.76%
danych 2.35% 2.52% 2.70% 2.87% 3.05% 3.23% 3.40% 3.58% 3.75% 3.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:17 514
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 118
Liczba ważnych kart:3 118
Frekwencja wyborcza:17.80%
Liczba głosów ważnych:3 001
% głosów ważnych:96.25%
Liczba głosów na listy komitetu:103
% 3.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 15 14.56 0.50
WORONIECKI Mirosław 2 1.94 0.07
ANTOSIK Maja Edyta 8 7.77 0.27
LESZCZYŃSKI Robert 12 11.65 0.40
KWAŚNIEWSKA Jolanta 32 31.07 1.07
GROMADZKI Sławomir 2 1.94 0.07
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 0.97 0.03
ŻEBROWSKI Kamil 2 1.94 0.07
HOŁUSZKO Ewa Maria 2 1.94 0.07
PENKALSKI Wojciech Adam 27 26.21 0.90