A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie
brak 1.74% 1.97% 2.21% 2.44% 2.68% 2.91% 3.14% 3.38% 3.61% 3.85%
danych 1.96% 2.20% 2.43% 2.67% 2.90% 3.13% 3.37% 3.60% 3.84% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 307
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:965
Liczba ważnych kart:965
Frekwencja wyborcza:15.30%
Liczba głosów ważnych:903
% głosów ważnych:93.58%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 3.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 11 33.33 1.22
WORONIECKI Mirosław 2 6.06 0.22
ANTOSIK Maja Edyta 3 9.09 0.33
LESZCZYŃSKI Robert 2 6.06 0.22
KWAŚNIEWSKA Jolanta 13 39.39 1.44
GROMADZKI Sławomir 1 3.03 0.11
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 3.03 0.11
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00