A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie
brak 1.74% 1.97% 2.21% 2.44% 2.68% 2.91% 3.14% 3.38% 3.61% 3.85%
danych 1.96% 2.20% 2.43% 2.67% 2.90% 3.13% 3.37% 3.60% 3.84% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 717
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 694
Liczba ważnych kart:1 694
Frekwencja wyborcza:19.43%
Liczba głosów ważnych:1 608
% głosów ważnych:94.92%
Liczba głosów na listy komitetu:48
% 2.99%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 9 18.75 0.56
WORONIECKI Mirosław 2 4.17 0.12
ANTOSIK Maja Edyta 7 14.58 0.44
LESZCZYŃSKI Robert 1 2.08 0.06
KWAŚNIEWSKA Jolanta 22 45.83 1.37
GROMADZKI Sławomir 1 2.08 0.06
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 4.17 0.12
ŻEBROWSKI Kamil 1 2.08 0.06
HOŁUSZKO Ewa Maria 2 4.17 0.12
PENKALSKI Wojciech Adam 1 2.08 0.06