A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Grodziczno

Grodziczno
brak 1.74% 1.97% 2.21% 2.44% 2.68% 2.91% 3.14% 3.38% 3.61% 3.85%
danych 1.96% 2.20% 2.43% 2.67% 2.90% 3.13% 3.37% 3.60% 3.84% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:812
Liczba ważnych kart:812
Frekwencja wyborcza:16.47%
Liczba głosów ważnych:773
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 2.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 4 25.00 0.52
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 6.25 0.13
LESZCZYŃSKI Robert 1 6.25 0.13
KWAŚNIEWSKA Jolanta 5 31.25 0.65
GROMADZKI Sławomir 1 6.25 0.13
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 6.25 0.13
ŻEBROWSKI Kamil 2 12.50 0.26
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 1 6.25 0.13