A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat hajnowski 

hajnowski
brak 2.31% 2.71% 3.12% 3.52% 3.93% 4.33% 4.73% 5.14% 5.54% 5.95%
danych 2.70% 3.11% 3.51% 3.92% 4.32% 4.72% 5.13% 5.53% 5.94% 6.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 974
Liczba ważnych kart:5 973
Frekwencja wyborcza:15.19%
Liczba głosów ważnych:5 737
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:248
% 4.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hajnówka 18 502  3 091  3 090  2 986  120  4.02
Białowieża 1 997  386  386  376  23  6.12
Czeremcha 2 969  374  374  344  20  5.81
Czyże 2 007  223  223  213  2.82
Dubicze Cerkiewne 1 481  135  135  126  6.35
Hajnówka 3 445  456  456  438  19  4.34
Kleszczele 2 364  367  367  350  16  4.57
Narew 3 256  449  449  427  25  5.85
Narewka 3 315  493  493  477  11  2.31
Ogółem 39 336  5 974  5 973  5 737  248  4.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 71 28.63 1.24
WORONIECKI Mirosław 36 14.52 0.63
ANTOSIK Maja Edyta 3 1.21 0.05
LESZCZYŃSKI Robert 11 4.44 0.19
KWAŚNIEWSKA Jolanta 75 30.24 1.31
GROMADZKI Sławomir 6 2.42 0.10
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 5 2.02 0.09
ŻEBROWSKI Kamil 20 8.06 0.35
HOŁUSZKO Ewa Maria 4 1.61 0.07
PENKALSKI Wojciech Adam 17 6.85 0.30