A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat białostocki 

białostocki
brak 0.83% 1.33% 1.83% 2.33% 2.83% 3.34% 3.84% 4.34% 4.84% 5.34%
danych 1.32% 1.82% 2.32% 2.82% 3.33% 3.83% 4.33% 4.83% 5.33% 5.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 248
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 729
Liczba ważnych kart:25 723
Frekwencja wyborcza:22.13%
Liczba głosów ważnych:25 062
% głosów ważnych:97.43%
Liczba głosów na listy komitetu:605
% 2.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Choroszcz 12 133  2 891  2 891  2 801  90  3.21
Czarna Białostocka 9 262  1 834  1 834  1 792  46  2.57
Dobrzyniewo Duże 6 880  1 219  1 219  1 191  35  2.94
Gródek 4 644  614  614  599  35  5.84
Juchnowiec Kościelny 11 830  2 983  2 983  2 899  73  2.52
Łapy 18 444  4 537  4 533  4 413  56  1.27
Michałowo 5 927  957  956  906  32  3.53
Poświętne 2 974  615  615  602  0.83
Supraśl 11 319  2 622  2 621  2 578  99  3.84
Suraż 1 639  462  462  448  1.12
Turośń Kościelna 4 662  1 320  1 320  1 295  25  1.93
Tykocin 5 289  1 206  1 206  1 177  12  1.02
Wasilków 11 573  2 731  2 731  2 671  58  2.17
Zabłudów 7 277  1 296  1 296  1 265  29  2.29
Zawady 2 395  442  442  425  1.18
Ogółem 116 248  25 729  25 723  25 062  605  2.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 292 48.26 1.17
WORONIECKI Mirosław 27 4.46 0.11
ANTOSIK Maja Edyta 23 3.80 0.09
LESZCZYŃSKI Robert 33 5.45 0.13
KWAŚNIEWSKA Jolanta 144 23.80 0.57
GROMADZKI Sławomir 7 1.16 0.03
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 7 1.16 0.03
ŻEBROWSKI Kamil 29 4.79 0.12
HOŁUSZKO Ewa Maria 22 3.64 0.09
PENKALSKI Wojciech Adam 21 3.47 0.08