A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat grajewski 

grajewski
brak 0.79% 1.00% 1.22% 1.43% 1.64% 1.86% 2.07% 2.28% 2.49% 2.71%
danych 0.99% 1.21% 1.42% 1.63% 1.85% 2.06% 2.27% 2.48% 2.70% 2.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:120
% 1.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grajewo 17 716  3 316  3 316  3 231  70  2.17
Grajewo 4 736  778  778  758  0.79
Radziłów 4 135  698  698  678  1.18
Rajgród 4 431  642  642  616  18  2.92
Szczuczyn 5 217  903  903  854  13  1.52
Wąsosz 3 102  564  564  525  0.95
Ogółem 39 337  6 901  6 901  6 662  120  1.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 37 30.83 0.56
WORONIECKI Mirosław 1 0.83 0.02
ANTOSIK Maja Edyta 5 4.17 0.08
LESZCZYŃSKI Robert 9 7.50 0.14
KWAŚNIEWSKA Jolanta 39 32.50 0.59
GROMADZKI Sławomir 2 1.67 0.03
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 5 4.17 0.08
ŻEBROWSKI Kamil 12 10.00 0.18
HOŁUSZKO Ewa Maria 4 3.33 0.06
PENKALSKI Wojciech Adam 6 5.00 0.09