A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Szczuczyn

Szczuczyn
brak 0.79% 1.00% 1.22% 1.43% 1.64% 1.86% 2.07% 2.28% 2.49% 2.71%
danych 0.99% 1.21% 1.42% 1.63% 1.85% 2.06% 2.27% 2.48% 2.70% 2.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 217
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:903
Liczba ważnych kart:903
Frekwencja wyborcza:17.31%
Liczba głosów ważnych:854
% głosów ważnych:94.57%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.52%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 1 7.69 0.12
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 7.69 0.12
LESZCZYŃSKI Robert 1 7.69 0.12
KWAŚNIEWSKA Jolanta 4 30.77 0.47
GROMADZKI Sławomir 2 15.38 0.23
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 3 23.08 0.35
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 7.69 0.12
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00