A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Rajgród

Rajgród
brak 0.79% 1.00% 1.22% 1.43% 1.64% 1.86% 2.07% 2.28% 2.49% 2.71%
danych 0.99% 1.21% 1.42% 1.63% 1.85% 2.06% 2.27% 2.48% 2.70% 2.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 431
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:642
Liczba ważnych kart:642
Frekwencja wyborcza:14.49%
Liczba głosów ważnych:616
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 2.92%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 5 27.78 0.81
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 5.56 0.16
LESZCZYŃSKI Robert 1 5.56 0.16
KWAŚNIEWSKA Jolanta 6 33.33 0.97
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 5.56 0.16
ŻEBROWSKI Kamil 3 16.67 0.49
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 1 5.56 0.16