A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Radziłów

Radziłów
brak 0.79% 1.00% 1.22% 1.43% 1.64% 1.86% 2.07% 2.28% 2.49% 2.71%
danych 0.99% 1.21% 1.42% 1.63% 1.85% 2.06% 2.27% 2.48% 2.70% 2.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:698
Liczba ważnych kart:698
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:678
% głosów ważnych:97.13%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 0 0.00 0.00
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 12.50 0.15
LESZCZYŃSKI Robert 2 25.00 0.29
KWAŚNIEWSKA Jolanta 3 37.50 0.44
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 12.50 0.15
ŻEBROWSKI Kamil 1 12.50 0.15
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00