A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Grajewo

Grajewo
brak 0.79% 1.00% 1.22% 1.43% 1.64% 1.86% 2.07% 2.28% 2.49% 2.71%
danych 0.99% 1.21% 1.42% 1.63% 1.85% 2.06% 2.27% 2.48% 2.70% 2.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:778
Liczba ważnych kart:778
Frekwencja wyborcza:16.43%
Liczba głosów ważnych:758
% głosów ważnych:97.43%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 0.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 3 50.00 0.40
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKA Jolanta 2 33.33 0.26
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 1 16.67 0.13
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00