A  A+ A+

Miasto Suwałki

Suwałki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 990
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 194
Liczba ważnych kart:11 191
Frekwencja wyborcza:20.36%
Liczba głosów ważnych:10 920
% głosów ważnych:97.58%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  227  2.08
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  30  0.27
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  16  0.15
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  213  1.95
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 187  10.87
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 416  40.44
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  331  3.03
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  317  2.90
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  864  7.91
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 986  27.34
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  333  3.05
  Komitety razem 10 920  100