A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wysokomazowiecki 

wysokomazowiecki
brak 0.00% 0.18% 0.37% 0.55% 0.73% 0.92% 1.10% 1.28% 1.46% 1.65%
danych 0.17% 0.36% 0.54% 0.72% 0.91% 1.09% 1.27% 1.45% 1.64% 1.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 998
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 080
Liczba ważnych kart:11 078
Frekwencja wyborcza:23.08%
Liczba głosów ważnych:10 801
% głosów ważnych:97.50%
Liczba głosów na listy komitetu:114
% 1.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wysokie Mazowieckie 7 728  2 249  2 249  2 191  38  1.73
Ciechanowiec 7 507  1 398  1 398  1 368  25  1.83
Czyżew 5 323  933  932  905  0.88
Klukowo 3 743  879  879  852  0.82
Kobylin-Borzymy 2 801  640  640  630  0.00
Kulesze Kościelne 2 601  712  712  688  0.44
Nowe Piekuty 3 255  866  866  830  0.48
Sokoły 4 856  1 218  1 218  1 201  0.75
Szepietowo 5 890  1 279  1 279  1 253  18  1.44
Wysokie Mazowieckie 4 294  906  905  883  0.23
Ogółem 47 998  11 080  11 078  10 801  114  1.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 31 27.19 0.29
WORONIECKI Mirosław 3 2.63 0.03
ANTOSIK Maja Edyta 7 6.14 0.06
LESZCZYŃSKI Robert 13 11.40 0.12
KWAŚNIEWSKA Jolanta 36 31.58 0.33
GROMADZKI Sławomir 4 3.51 0.04
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 1.75 0.02
ŻEBROWSKI Kamil 13 11.40 0.12
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 0.88 0.01
PENKALSKI Wojciech Adam 4 3.51 0.04