A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie
brak 0.00% 0.18% 0.37% 0.55% 0.73% 0.92% 1.10% 1.28% 1.46% 1.65%
danych 0.17% 0.36% 0.54% 0.72% 0.91% 1.09% 1.27% 1.45% 1.64% 1.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 728
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 249
Liczba ważnych kart:2 249
Frekwencja wyborcza:29.10%
Liczba głosów ważnych:2 191
% głosów ważnych:97.42%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 1.73%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 15 39.47 0.68
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 2 5.26 0.09
LESZCZYŃSKI Robert 3 7.89 0.14
KWAŚNIEWSKA Jolanta 8 21.05 0.37
GROMADZKI Sławomir 1 2.63 0.05
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 5.26 0.09
ŻEBROWSKI Kamil 7 18.42 0.32
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00