A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Sokoły

Sokoły
brak 0.00% 0.18% 0.37% 0.55% 0.73% 0.92% 1.10% 1.28% 1.46% 1.65%
danych 0.17% 0.36% 0.54% 0.72% 0.91% 1.09% 1.27% 1.45% 1.64% 1.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 856
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 218
Liczba ważnych kart:1 218
Frekwencja wyborcza:25.08%
Liczba głosów ważnych:1 201
% głosów ważnych:98.60%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 0.75%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 3 33.33 0.25
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 3 33.33 0.25
KWAŚNIEWSKA Jolanta 3 33.33 0.25
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00